Kære bruger! Her er den så. Fiskeren der blev den første i min samling. Det er et farvetryk af den originale fisker.